سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

 • مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي
 • مكاتب مختلف مديريت و سرپرستي
 • هدايت و رهبري نيروي انساني
 • ارزيابي عملكرد نيروي انساني
 • برنامه‌ريزي عملياتي
 • سازماندهي يك واحد مؤثر
 • اطلاعات مديريتي و حل مشكلات
 • ارتباطات اثربخش كاركنان
 • كنترل هزينه‌ها و بودجه‌ها
 • آموزش و پيشرفت كاركنان
 • فعال‌سازي نيروي كار
 • مديريت كاركنان مشكل ساز
 • انضباط مؤثر در سازمان
 • بهبود بهره‌وري و كيفيت زندگي كاري
 • خلاقيت و نوآوري – بهداشت و ايمني كاركنان
  مدت دوره : 8ساعت
2,500,000 ﷼
ثبت نام