کارگاه راهکارهای قبولی در مصاحبه آزمون استخدامی

مشخصات دوره
در حال تکمیل: بله
مدت زمان: 4 ساعت
جنسیت: مختلط
روزهای هفته: متعاقبا اعلام میگردد
نوع دوره: حضوری
محل برگزاری: مرکز ۱
ظرفیت باقیمانده: 2
رایگان
رایگان
توضیحات

کارگاه راهکارهای قبولی در مصاحبه آزمون استخدامی