سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

• مقدمه ای بر ویرایش جدید ایزو 9001

• معرفی کلیات و اهداف  ISO 9001:2015

• آشنایی با 7 اصل مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 

• دامنه کاربرد استاندارد

• مراجع الزامی 

• تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

• الزام مرتبط با محیط کسب و کار 

• رهبری 

• برنامه ریزی و مدیریت تغییر

• پشتیبانی

• عملیات

• ارزیابی عملکرد

• بهبود و...

مدت دوره : 16ساعت

5,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

1. آشنایی با مواردی که در  استاندارد 9001 ویرایش 2015 بایستی ممیزی شود (مطابق 10بند استاندارد 9001)

2. آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده

3. اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی

4. آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباقها

5. اصول ممیزی

6. نمایش فیلم برای یادگیری بهتر آموزشی

7. مدیریت برنامه ممیزی

8. فعالیت های انجام ممیزی

9. آشنایی با چک لیست ممیزی

10. شناخت عدم انطباق و گزارش دهی

11. نکات کلیدی و فنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

12. گزارش ممیزی و پیگیری ها

13. ابزار های ممیزی

14. صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز

15. برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی

16. جمع بندی و آزمون

مدت دوره : 16ساعت

5,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
  • آموزش مفاهیم استاندارد ISO 50001:2011
  • تشریح الزامات استاندارد  ISO 50001:2011  
  • شناسایی مصرف انرژی
  • آشنایی با الزامات قانونی در ارتباط با مصرف انرژی
  • شناسایی شاخص های انرژی
  • ارایه چندین نمونه پروژه عملی از صنایع مختلف
  • مدت دوره : 16 ساعت
5,500,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

 درک ضرورت حفاظت از محیط زیست

تعاریف و اصطلاحات

برخی قوانین محیط زیست

آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده14000

چرخه PDCA در استاندارد محیط زیست

تاریخچه استاندارد ایزو 14001

مبانی سیستم زیست محیطی

آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی بهمراه نمونه مستندات مربوطه

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی (مطابق ورژن ISO 14001:2004)

اصول هدف گذاری و برنامه ریزی در استاندارد ایزو 14001

تشریح و معرفی تغییرات اعمال شده در ورژن 2015 و تشریح و توضیح 10 بند ISO 14001:2015

معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمان ها

مدت دوره : 16ساعت

 

5,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی و مقدمه ای بر IATF 16049:2016

مروری بر سازمان های تاثیر گذار بر استاندارد خودروساز

پیشگفتار IATF

مروری بر الزامات استاندارد و الزامات خودروسازها

مروری بر موارد قابل استثنا در استاندارد IATF 16949

معرفی الزامات خاص مشتری در استاندارد

الزامات مربوط به ایمنی محصولات

الزامات مربوط به رهبری

تشریح الزامات مربوط به طرحریزی

مروری بر تحلیل ریسک ها

گذری بر اقدام پیشگیرانه در بند 6

تشریح الزامات طرح اقتضایی در IATF 16949

تشریح کامل الزامات IATF در بند 7

تشریح الزامات مرتبط با بند 8

تشریح الزامات بند 8-3 مرتبط با طراحی و توسعه

تشریح الزامات ارتباط با مشتری در استاندارد IATF 16949

تشریح الزامات پایش و اندازه گیری و ابزارهای اندازه گیری

 اصولی که در ممیزی داخلی IATF 16949 باید رعایت شود

اصول ممیزی فرایند و محصول در IATF 16949

تشریح الزامات بند 10 (بهبود)

الزامات مربوط به حل مسئله

گذری بر خطاناپذیرسازی در استاندارد IATF 16949

مدت دوره : 16ساعت

6,500,000 ﷼
ثبت نام