مشخصات دوره
در حال تکمیل: بله
مدت زمان: 56
جنسیت: مختلط
روزهای هفته: متعاقبا اعلام میگردد
نوع دوره: مجازی
محل برگزاری: مرکز ۱
ظرفیت باقیمانده: 8
۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
توضیحات

آزمایشگاه تشخیص طبی یكی از اركان های مهم در تشخیص و درمان بیماریها محسوب می شود و نقش ویژه ای در وضعیت سلامت افراد دارد لذا ساده ترین امور در آن بعنوان مسائل فنی تلقی می شود و نیازمند آموزش های اولیه می باشد. یكی از بخش های مهم در آزمایشگاه بخش پذیرش و جوابدهی اس ت كه می تواند نقش مه ی در جلوگیری از بسیاری خطاهای آزمایشگاهی داشته باشد از آنجا كه متصدیان پذیرش آزمایشگاهها شغل خود را بطور تجربی فرا می گیرند.

سرفصل ها

  • کلیات آزمایشگاه تشخیص طبی

  • آشنایی با اصطلاحات آزمایشگاهی

  • مهارت های دفتری پذیرش

  • مروری به آزمایشات

  • روانشناسی در حوزه پذیرش

  • آشنایی با نمونه گیری

  • نرم افزار آزمایشگاه

  • فرآیند جوابدهی

  • اصول تهیه و تنظیم گزارشهای مالی

نظرات