مشخصات دوره
در حال تکمیل: بله
مدت زمان: 56
جنسیت: مختلط
روزهای هفته: متعاقبا اعلام میگردد
نوع دوره: اشتغالی
محل برگزاری: مرکز ۱
ظرفیت باقیمانده: 10
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
توضیحات

در كشورهای پیشرفته، آموزش مستمر كمك های اولیه به گروه های مختلف جامعه ، امری بدیهی و معمول است. در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سكته های قلبی و مغزی از یك سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش كمك های اولیه و فوریت های پزشكی را با هدف كاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد

سرفصل ها

 • تعریف كمك های اولیه

 • وظا یف و خصوصیات امدادگر

 • ارزیابی از مصدوم ومراحل آن

 • حمل مصدوم

 • روش های اولیه نجات زندگی یا احیای قلبی ریوی یا - CPR

 • خفگی و اختلالات تنفسی

 • شوك و اختلالات قلبی

 • زخم و خونریزی و جراحت های خاص پانسمان (زخم بندی)

 • آسیب های اسكلتی

 • بانداژ و آتل بندی

 • سوختگی ها

 • مسمومیت ها

 • آسیب های ناشی از عوامل محیطی وسوانح بزرگ

 • انتقال مصدوم

پیش‌نیازها
تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملكرد بدن
انسان می توانند در این دوره آموزشی كوتاه مدت شركت كنند.
منابع آموزشی
کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
انتشارات جهاددانشگاهی
نظرات