ایمنی و بهداشت کارگران

مشخصات دوره
در حال تکمیل: بله
مدت زمان: 8ساعت
جنسیت: مختلط
روزهای هفته:
نوع دوره: اشتغالی
محل برگزاری: مرکز ۱
ظرفیت باقیمانده: 27
۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال
۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال
توضیحات

پیرو تفاهمنامه همکاری معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان قزوین با مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار دوره های ایمنی (HSE) برگزار می گردد که در پایان دوره برای فراگیران پس از گذراندن آزمون پایانی دوره گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات،حفاظت فنی و بهداشت کار صادر می گردد.

سرفصل ها

شناسایی اعمال نا ایمن و شرایط نا ایمن در محیط کار لزوم آموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیري آن آشنایی با روشهاي پیشگیري و کنترل حوادث شغلی و بیماري هاي ناشی از کار

پیش‌نیازها

ندارد

منابع آموزشی

جزوه آموزش ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران پیمانکاران

آینده شغلی

مدرک مورد نیاز برای ارائه صاحبان مشاغل ساختمانی وکارخانجات و شرکت های صنعتی به اداره کار برای تایید صلاحیت مسئولین ایمنی و کارکنان

نظرات