سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

جناب آقاي امين خاكباز (مجازی)
یکشنبه 22 فرروردین ماه از ساعت 10 الی 13 و 16 الی 19

1,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

جناب آقاي امين خاكباز (مجازی)
دوشنبه 23 فروردین ماه ساعت 10:00 الی 13:00

500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

جناب آقاي محمدحميصي (مجازی)
دوشنبه 23 فروردین ماه ساعت 17:00 الی 19:00

500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

جناب آقاي هادي خطيبان (مجازی)
سه شنبه 24 فروردین ماه ساعت 10:00 الی 13:00

1,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

این پکیج شامل دوره های زیر می باشد:

  • بوم مدل کسب و کار
  • لین استارت آپ (نوپای ناب)
  • شخصیت شناسی و تیم سازی
  • اصول تبلیغات
1,500,000 ﷼
ثبت نام