سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

عمده‌ترین کارایی این نرم افزار در زمینه ساخت قطعات، طراحی محیط هاي چیدمانی و ایجاد فضاهاي مجازي براي پروسه هاي ساخت است.

هدف:

آموزش مباحث دستوري نرم افزار به منظور طراحي و مدل سازي و تهيه نقشه هاي ساخت و كدهاي كامپيوتري براي ماشين هاي ساخت است.

11,500,000 ﷼ قیمت واحد برای خرید حداقل 10 دوره
ثبت نام
بدون امتیاز

نرم افزار CATIA مخفف کلمات (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)  یک نرم‌افزار طراحی به وسیله کامپیوتر (CAD)، مهندسی تحلیل با کامپیوتر (CAE) و ساخت به کمک رایانه (CAM) است.

CATIA یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای CAD/CAM/CAE بشمار می آید. امکانات گسترده آن خصوصا در حیطه مدل سازی و تولید بی رقیب است. از طرفی بدلایل مختلف به لحاظ بازارکار در ایران پر متقاضی ترین نرم افزار رده کاری خود محسوب می شود. در اين دوره مدلسازي پارامتري جامد، قطعات به همراه مونتاژ آن ها و توليد مجموعه هاي مونتاژي بزرگ همراه با تحليل هندسي و ويرايش قطعات به كمک نرم افزار CATIA آموزش داده می شود. همچنين از مدل هاي ايجادي، چه به صورت يک قطعه واحد و يا به صورت يک مجموعه مونتاژي نقشه هاي دو بعدي تهيه مي شود.

هدف:

  • آموزش مدلسازي قطعات بر مبناي اطلاعات ابعادي
  • آموزش اصول مونتا‍ژ قطعات و كنترل روابط بين آنها
  • آموزش فرمول نويسي در CATIA و آشنايي با امكانات مدلسازي پارامتريك
  • آموزش تهيه نقشه كشي دو بعدي از مدلها و مجموعه ها

 

12,500,000 ﷼
ثبت نام