سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

• مقدمه ای بر ویرایش جدید ایزو 9001

• معرفی کلیات و اهداف  ISO 9001:2015

• آشنایی با 7 اصل مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 

• دامنه کاربرد استاندارد

• مراجع الزامی 

• تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

• الزام مرتبط با محیط کسب و کار 

• رهبری 

• برنامه ریزی و مدیریت تغییر

• پشتیبانی

• عملیات

• ارزیابی عملکرد

• بهبود و...

مدت دوره : 16ساعت

3,100,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

1. آشنایی با مواردی که در  استاندارد 9001 ویرایش 2015 بایستی ممیزی شود (مطابق 10بند استاندارد 9001)

2. آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده

3. اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی

4. آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباقها

5. اصول ممیزی

6. نمایش فیلم برای یادگیری بهتر آموزشی

7. مدیریت برنامه ممیزی

8. فعالیت های انجام ممیزی

9. آشنایی با چک لیست ممیزی

10. شناخت عدم انطباق و گزارش دهی

11. نکات کلیدی و فنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

12. گزارش ممیزی و پیگیری ها

13. ابزار های ممیزی

14. صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز

15. برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی

16. جمع بندی و آزمون

مدت دوره : 16ساعت

3,100,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • روند کلی ثبت پیشنهاد تدوین از طریق سامانه
 • تشریح تجدید نظر، اصلاحیه و یا الحاقیه استانداردهای ملی
 • تعریف سطوح استاندارد و جنبه های مختلف استاندارد
 • آیین نگارش استانداردهای ملی (ISIRI 5)، ویراستار و شرایط ویژگیهای ویراستار استانداردهای ملی ایران
 • اولویت های تدوین استاندارد
 • روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران
 • مدت دوره: 8ساعت
1,900,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • آشنایی با مشتری     
 • مشتری کیست؟     
 • نیاز واقعی مشتری     
 • مهارت‌های یک فروشنده حرفه ای     
 • یک فروشنده موفق     
 • انواع مشتریان از نظر CRM     
 • انواع مشتریان در تجارت و بازاریابی از نظر CRM     
 • آشنایی با مفهوم مشتری و انواع آن     
 • انواع مشتری در سازمانها:     
 • انواع مشتری در خرید و فروش     
 • انواع مدلهای مشتری مداری     
 • انواع مدلهای مدیریت ارتباط با مشتریان     
 • نحوه برخورد با انواع مشتری      
 • نحوه برخورد با انواع مشتریان      
 • انواع مشتری در مفاهیم بازاریابی      
 • انواع مشتری از زوایای مختلف      
 • مشتری مداری
 • رضایت مشتری
 • اهميت و جايگاه مشتري
 • ارزش مشتري
 • مشتری وفادار      
 • طبقه‌بندی مشتریان      
 • شناخت انواع مشتریان      
 • مدیریت شکایات مشتریان      
 • اهمیت مشتری      
 • برنامه کاربردی مشتری مداری      
 • درک انتظارات مشتریان
 • ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان
 • ایجاد تعهد به ارایه خدمت در تمام سطوح سازمان
 • مهندسی مجدد (مدیریت دگرگون سازی سازمان ها)
 • طرح ارزشیابی کارکنان توسط مشتریان   
 • مدیریت شکایات مشتریان
 • چگونه به شکایات مشتریان رسیدگی کنیم؟      
 • هشت گام برای برخورد با شکایت های مشتریان      
 • اهداف مدیریت شکایت مشتریان      
 • وظایف مدیریت شکایت مشتریان      
 • ایجاد کانال برای دریافت شکایتها      
 • ابزارهای اطلاع رسانی      
 • وظیفه حل مشکلات مشتریان      
 • پاسخگویی به شکایت ها      
 • کسب بازخور در مورد نتیجه رسیدگی به شکایت از مشتری
 • آشنایی با سازمان مشتری مدار      
 • ویژگیهای سازمان های مشتری مدار      
 • مدیر مشتری مدار      
 • ویژگی های مدیران مشتری مدار      
 • کارکنان مشتری مدار      
 • لزوم مشتری مداری      
 • ضرورت های معنوی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های بين المللی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های قانونی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های انتفاعی برای مشتری مداری      
 • ویژگیهای سازمانهای مشتری گرا  
 • آشنایی با crm      
 • اجزای تشکیل دهنده CRM      
 • اهمیت  و جایگاه مشتری      
 • انواع مشتری      
 • تقسیم بندی مشتریان بر اساس پایه های تصمیم گیری     
 • مشتریان وفادار      
 • تعریف وفاداری در مشتری      
 • استراتژیهای ایجاد وفاداری در مشتریان      
 • گام‌های اجرای موفق برنامه‌های ایجاد وفاداری      
 • قوانین ایجاد وفاداری در مشتریان      
 • ارزیابی برنامه‌های ایجاد وفاداری      
 • مشتریان ناراضی و شاکی      
 • سطوح سه گانه ارتباط با مشتری شاکی      
 • مدیریت اعتراض مشتریان      
 • تفاوت در رفتار با انواع مشتریان شاکی      
 • مدل های شکل گیری رضایت مشتری در دیگر کشورها       
 • ارزش حیات مشتری       
 • مفهوم ارزش مشتري       
 • چرخه حیات مشتري       
 • ارزش دوره حیات مشتري       
 • محاسبه ارزش دوره عمر مشتری CLV       
 • انواع کانال های ارتباطی       
 • ارزیابی آمادگی سازمان ها برای اجرای CRM       
 • گام‌های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری       
 • انتخاب سیستم مناسب مدیریت ارتباط با مشتری       
 • ده نکته کلیدی در اجرای موفق CRM       
 • علل شکست پروژه های CRM
 • آشنایی با رضایت مندی مشتری       
 • اهمیت رضایت مشتری و اندازه گیری آن       
 • آشنایی با مشتری       
 • معنای رضایت       
 • نحوه ی اندازه گیری رضایت مشتری       
 • تعیین کننده اصلی: اهمیت و رضایت    
 • روش های اندازه گیری رضایت مشتری       
 • شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا       
 • شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس       
 • مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ       
 • اهداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری   
 • مدیریت رضايتمندي مشتري       
 • اندازه‌ گيري رضايتمندي مشتري       
 • مدل رضايتمندي مشتري سوئدي B: Swidish Customer( Satisfaction Barometer)       
 • مدل شاخص رضايتمندي مشتري در آمريكا ACSI: American) Customer Satisfaction Index)       
 • مدل رضايتمندي مشتري در اروپا ECSI: Europian Customer) Satisfaction Index)
 • مدل شاخص رضايتمندي نروژي NCSB: Norwegian Customer) Satisfaction Barometer)
 • اندازه‌گيري شاخص رضايتمندي مشتري در سرويسهاي پستي       
 • اندازه‌گيري شاخص رضايتمندي مشتري در شركت تحقيقاتي ناسا - گلن       
 • ضرورت و اهمیت توجه به رضایت‌مندی مراجعان در سازمانهای امروزی       
 • مفهوم مشتری گرایی و تفاوت آن با شهروند گرایی       
 • تعریف و مفهوم رضایت‌مندی مراجعان (مشتری)       
 • سنجش رضایت‌مندی مراجعان       
 • انواع اندازه گیری رضایت‌مندی مراجعان       
 • شاخص های رضایت‌مندی مراجعان در بخش عمومی       
 • راههای جلب رضایت‌مندی مراجعان    
 • استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری       
 • استاندارهای CRM       
 • ISO  مدیریت رفتار با مشتری       
 • ISO  مدیریت شکایات مشتری       
 • فوائد استقرار ایزو             
 • استاندارد ISO چارچوب رسیدگی به شکایت مشتری       
 • طراحي و استقرار نظام مديريت شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO      
 • فواید بکارگیری استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO     
 • دامنه کاربرد استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO     
 • ISO  مدیریت منازعات مشتری       
 • ISO  مدیریت رضایت مشتری       
 • معرفی برترین نرم افزارهای CRM
 • مدت دوره: 24ساعت
5,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

مفهوم استاندارد

 تاريخچه استاندارد در جهان

 تاريخچه استاندارد در ايران

وظايف و مسئوليت ها

علايم استاندارد و کاربردهاي آن

سيستم استاندارد

سطوح استاندارد

جنبه هاي استاندارد

فضاي استاندارد

استانداردهاي اجباري و تشويقي

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

صدور پروانه استاندارد

مراحل تمدید پروانه استاندارد

 قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران

مدت دوره : 8ساعت

2,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • مروری بر روند ایجاد و تکامل سیستم های مدیریت کیفیت
 • تشریح مبانی و مفاهیم عبارت های طرح ریزی کیفیت، تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت
 • مروری بر اصطلاحات، واژگان و مفاهیم استاندارد حوزه کنترل کیفیت
 • اهمیت کیفیت در کسب و کارها و صنعت امروز و نقش آن در موقعیت های رقابتی و موفقیت سازمان
 • ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت شامل برگه داده، نمودار علت و معلول، نمودارهای کنترلی، نمودار تمرکز نقص، نمودار پراکندگی، هیستوگرام و نمودار پارتو
 • روش ها و تکنیک های بازرسی مبتنی بر نمونه برداری و استانداردهای متداول شامل MIL STD ، ISO و . . .
 • آشنایی با مشخصات کنترل کیفی وصفی و ظاهری Visual Control با سطح پذیرش صفر
 • مبانی و اجزاي اصلي مفهوم نقص صفر Zero Defect
 • مقدمه‌اي بر اندازه‌گيري، تجهیزات تست و آزمون، ابزارهای اندازه گیری و مفاهیم و روش های كاليبراسيون
 • آشنایی نسبی با تکنیک ها و ابزارهای رایج کیفی شامل SPC ، MSA ، آدیت محصول SQFE و . . .
 • آشنایی با سیستم کنترل کیفیت آماری SQC
 • ابزارهاي اندازه‌گيري كاربردي و آشنايي، نگهداري و به‌كارگيري انواع ابزارها مانند ابزارهاي كنترلي طول (كوليس، ميكرومتر، ساعت اندازه‌گيري و . . .)
 • مدارک و مستندات سیستم های کنترل کیفیت و روش مستندسازی و مدیریت سوابق کیفی
 • رویکرد سیستمی به کنترل کیفیت و آشنایی با چرخه دمینگ / سیکل بهبود در حوزه کیفیت
 • نمايش اسلايدها و فيلم هاي آموزشي مرتبط با فصول دوره و مطالب
 • آشنایی با نقشه خوانی و تلرانس هاي ابعادی و هندسي
 • آسیب شناسی و مشکلات رایج واحدهای کنترل کیفیت در کشور
2,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

تعریف ارزیابی انطباق

تعریف برنامه

تعریف استراتژی

تعریف چشم انداز

تعریف عملکرد

تعریف انطباق

تعریف عدم انطباق

تعریف ممیزی

تعریف نظارت

تعریف سنجش

تعریف ارزیابی و ممیز

۲- مزایای ارزیابی انطباق

۳- معایب ارزیابی انطباق

۴- اهمیت ارزیابی انطباق

۵- روشهای ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب

ارزیابی انطباق شخص اول ( نوع اول) خود ارزیابی

ارزیابی انطباق شخص دوم ( نوع دوم)

ارزیابی انطباق شخص سوم ( نوع سوم)

۶- روشهای ارزیابی انطباق از نظر نحوه عملکرد

۶-۱-آزمون

 تعریف آزمون

   الزامات آزمون

   محدودیتهای آزمون

   انواع آزمون

    آزمایشگاه کالا

    آزمایشگاه کالیبراسیون

بازرسی

  تعریف بازرسی

الزامات بازرسی

محدودیتهای بازرسی

انواع بازرسی

  بازرسی کالا

   بازرسی خدمات

نمونه برداری

 تعریف نمونه برداری

الزامات نمونه برداری

وسایل نمونه برداری

 انواع نمونه برداری

نمونه برداری از انبار ( استاتیک)

نمونه برداری از خط تولید ( دینامیک)

شرایط نگهداری

انواع نمونه  

نمونه آزمونه

نمونه شاهد

گواهی ارزیابی انطباق

تعریف گواهی ارزیابی انطباق

انواع گواهی ارزیابی انطباق

نوع اول ( بروشور)

نوع دوم ( GMP)

نوع سوم ( گواهینامه شخص ثالث )

 گواهی های ملی

  گواهی های بین المللی

موسسات گواهی کننده ( Certification Body

 موسسات ثبت کننده

گواهی محصول

گواهی خدمت

گواهی آموزشی

تایید صلاحیت

تعریف تایید صلاحیت

نهادهای تایید صلاحیت

نهادهای ملی

 نهادهای بین المللی

موسسات اعتبار دهی (Accrectitation Body )

تایید صلاحیت افراد

تایید صلاحیت آزمایشگاهها

تایید صلاحیت موسسه های بازرسی

تایید صلاحیت موسسه های گواهی کننده

تایید صلاحیت مشاوران

مدت دوره : 16ساعت

1,500,000 ﷼
ثبت نام