سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

بررسی مفاهیم ریسک و کلیات فرآیند مدیریت ریسک

تشریح روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (JSA, WILLIAM FINE, FMEA)

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

مدت دوره : 16ساعت

3,200,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی

آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آن

آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها

ایمنی کار در ارتفاع

شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

تشریح وظایف مسئولین ایمنی

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق

آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها

اهیمت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی

مدت دوره : 40ساعت

5,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

با حضور آقای مهندس شیخلی

مدت دوره: 8 ساعت

هزینه دوره: 310،000 تومان

 

 

6,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی با اصول اولیه ایمنی عمومی

آشنایی با حوادث ناشی از کار و راه های پیشگیری از آن

آشنایی با حوادث ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

آشنایی با قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی

آشنایی با لوازم حفاظت فردی

 

1,200,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

بدون ترديد يكي از مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي نوشتن و رعايت آيين نگارش با توجه به رسم الخط رايج و زبان حاكم و معيار جامعه است كه ثمره توجه لازم به اين مسأله پرهيز از تشتت و پراكندگي در حوزه نويسندگي در واحدهاي تحقيقاتي است.

از جمله سرفصلهای آموزشی این دوره :

 

2,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

 • مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي
 • مكاتب مختلف مديريت و سرپرستي
 • هدايت و رهبري نيروي انساني
 • ارزيابي عملكرد نيروي انساني
 • برنامه‌ريزي عملياتي
 • سازماندهي يك واحد مؤثر
 • اطلاعات مديريتي و حل مشكلات
 • ارتباطات اثربخش كاركنان
 • كنترل هزينه‌ها و بودجه‌ها
 • آموزش و پيشرفت كاركنان
 • فعال‌سازي نيروي كار
 • مديريت كاركنان مشكل ساز
 • انضباط مؤثر در سازمان
 • بهبود بهره‌وري و كيفيت زندگي كاري
 • خلاقيت و نوآوري – بهداشت و ايمني كاركنان
  مدت دوره : 8ساعت
2,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

1. آشنایی با مواردی که در  استاندارد 9001 ویرایش 2015 بایستی ممیزی شود (مطابق 10بند استاندارد 9001)

2. آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده

3. اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی

4. آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباقها

5. اصول ممیزی

6. نمایش فیلم برای یادگیری بهتر آموزشی

7. مدیریت برنامه ممیزی

8. فعالیت های انجام ممیزی

9. آشنایی با چک لیست ممیزی

10. شناخت عدم انطباق و گزارش دهی

11. نکات کلیدی و فنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

12. گزارش ممیزی و پیگیری ها

13. ابزار های ممیزی

14. صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز

15. برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی

16. جمع بندی و آزمون

مدت دوره : 16ساعت

5,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

• مقدمه ای بر ویرایش جدید ایزو 9001

• معرفی کلیات و اهداف  ISO 9001:2015

• آشنایی با 7 اصل مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 

• دامنه کاربرد استاندارد

• مراجع الزامی 

• تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

• الزام مرتبط با محیط کسب و کار 

• رهبری 

• برنامه ریزی و مدیریت تغییر

• پشتیبانی

• عملیات

• ارزیابی عملکرد

• بهبود و...

مدت دوره : 16ساعت

5,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • آموزش مفاهیم استاندارد ISO 50001:2011
 • تشریح الزامات استاندارد  ISO 50001:2011  
 • شناسایی مصرف انرژی
 • آشنایی با الزامات قانونی در ارتباط با مصرف انرژی
 • شناسایی شاخص های انرژی
 • ارایه چندین نمونه پروژه عملی از صنایع مختلف
 • مدت دوره : 16 ساعت
5,500,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

 درک ضرورت حفاظت از محیط زیست

تعاریف و اصطلاحات

برخی قوانین محیط زیست

آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده14000

چرخه PDCA در استاندارد محیط زیست

تاریخچه استاندارد ایزو 14001

مبانی سیستم زیست محیطی

آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی بهمراه نمونه مستندات مربوطه

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی (مطابق ورژن ISO 14001:2004)

اصول هدف گذاری و برنامه ریزی در استاندارد ایزو 14001

تشریح و معرفی تغییرات اعمال شده در ورژن 2015 و تشریح و توضیح 10 بند ISO 14001:2015

معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمان ها

مدت دوره : 16ساعت

 

5,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی و مقدمه ای بر IATF 16049:2016

مروری بر سازمان های تاثیر گذار بر استاندارد خودروساز

پیشگفتار IATF

مروری بر الزامات استاندارد و الزامات خودروسازها

مروری بر موارد قابل استثنا در استاندارد IATF 16949

معرفی الزامات خاص مشتری در استاندارد

الزامات مربوط به ایمنی محصولات

الزامات مربوط به رهبری

تشریح الزامات مربوط به طرحریزی

مروری بر تحلیل ریسک ها

گذری بر اقدام پیشگیرانه در بند 6

تشریح الزامات طرح اقتضایی در IATF 16949

تشریح کامل الزامات IATF در بند 7

تشریح الزامات مرتبط با بند 8

تشریح الزامات بند 8-3 مرتبط با طراحی و توسعه

تشریح الزامات ارتباط با مشتری در استاندارد IATF 16949

تشریح الزامات پایش و اندازه گیری و ابزارهای اندازه گیری

 اصولی که در ممیزی داخلی IATF 16949 باید رعایت شود

اصول ممیزی فرایند و محصول در IATF 16949

تشریح الزامات بند 10 (بهبود)

الزامات مربوط به حل مسئله

گذری بر خطاناپذیرسازی در استاندارد IATF 16949

مدت دوره : 16ساعت

6,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

مفهوم و ابعاد کیفیت و فواید اجرای SPC

مبانی آمار در SPC

معرفی ابزارهای هفت‌گانه کنترل(برگه ثبت داده‌ها- هیستوگرام- نمودار پارتو- نمودار علت و معلول- نمودار تمرکز نقص‌ها- نمودار پراکندگی و نمودار کنترل)

مروری بر اصول آماری نمودار کنترل ( انواع تغییرات- منحنی نرمال- تئوری حد مرکزی- اصول اولیه آماری نمودارهای کنترل- حالت‌های خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن)

نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های کمی

نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های وصفی

نمودارهای کنترلی حالت‌های خاص

شاخص‌های قابلیت و کارایی فرآیند

مراحل پیاده‌سازی و اجرای SPC

مروری بر کاربرد نرم‌افزار Minitab در SPC

5,300,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • روند کلی ثبت پیشنهاد تدوین از طریق سامانه
 • تشریح تجدید نظر، اصلاحیه و یا الحاقیه استانداردهای ملی
 • تعریف سطوح استاندارد و جنبه های مختلف استاندارد
 • آیین نگارش استانداردهای ملی (ISIRI 5)، ویراستار و شرایط ویژگیهای ویراستار استانداردهای ملی ایران
 • اولویت های تدوین استاندارد
 • روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران
 • مدت دوره: 8ساعت
1,900,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • مروری بر روند ایجاد و تکامل سیستم های مدیریت کیفیت
 • تشریح مبانی و مفاهیم عبارت های طرح ریزی کیفیت، تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت
 • مروری بر اصطلاحات، واژگان و مفاهیم استاندارد حوزه کنترل کیفیت
 • اهمیت کیفیت در کسب و کارها و صنعت امروز و نقش آن در موقعیت های رقابتی و موفقیت سازمان
 • ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت شامل برگه داده، نمودار علت و معلول، نمودارهای کنترلی، نمودار تمرکز نقص، نمودار پراکندگی، هیستوگرام و نمودار پارتو
 • روش ها و تکنیک های بازرسی مبتنی بر نمونه برداری و استانداردهای متداول شامل MIL STD ، ISO و . . .
 • آشنایی با مشخصات کنترل کیفی وصفی و ظاهری Visual Control با سطح پذیرش صفر
 • مبانی و اجزاي اصلي مفهوم نقص صفر Zero Defect
 • مقدمه‌اي بر اندازه‌گيري، تجهیزات تست و آزمون، ابزارهای اندازه گیری و مفاهیم و روش های كاليبراسيون
 • آشنایی نسبی با تکنیک ها و ابزارهای رایج کیفی شامل SPC ، MSA ، آدیت محصول SQFE و . . .
 • آشنایی با سیستم کنترل کیفیت آماری SQC
 • ابزارهاي اندازه‌گيري كاربردي و آشنايي، نگهداري و به‌كارگيري انواع ابزارها مانند ابزارهاي كنترلي طول (كوليس، ميكرومتر، ساعت اندازه‌گيري و . . .)
 • مدارک و مستندات سیستم های کنترل کیفیت و روش مستندسازی و مدیریت سوابق کیفی
 • رویکرد سیستمی به کنترل کیفیت و آشنایی با چرخه دمینگ / سیکل بهبود در حوزه کیفیت
 • نمايش اسلايدها و فيلم هاي آموزشي مرتبط با فصول دوره و مطالب
 • آشنایی با نقشه خوانی و تلرانس هاي ابعادی و هندسي
 • آسیب شناسی و مشکلات رایج واحدهای کنترل کیفیت در کشور
2,300,000 ﷼
ثبت نام