سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

بررسی مفاهیم ریسک و کلیات فرآیند مدیریت ریسک

تشریح روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (JSA, WILLIAM FINE, FMEA)

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

مدت دوره : 16ساعت

2,400,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی

آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آن

آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها

ایمنی کار در ارتفاع

شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

تشریح وظایف مسئولین ایمنی

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق

آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها

اهیمت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی

مدت دوره : 40ساعت

5,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

با حضور آقای مهندس شیخلی

مدت دوره: 8 ساعت

هزینه دوره: 310،000 تومان

 

 

3,200,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی با اصول اولیه ایمنی عمومی

آشنایی با حوادث ناشی از کار و راه های پیشگیری از آن

آشنایی با حوادث ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

آشنایی با قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی

آشنایی با لوازم حفاظت فردی

 

1,200,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

بدون ترديد يكي از مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي نوشتن و رعايت آيين نگارش با توجه به رسم الخط رايج و زبان حاكم و معيار جامعه است كه ثمره توجه لازم به اين مسأله پرهيز از تشتت و پراكندگي در حوزه نويسندگي در واحدهاي تحقيقاتي است.

از جمله سرفصلهای آموزشی این دوره :

 

2,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

سخنراني و بيان درست، از جمله مهارت هايي است كه برخورداري از آن مي تواند پيشرفت فرد را در عرصه فعاليت هاي اجتماعي، شغلي و حتي زندگي به همراه داشته باشد.

از جمله سرفصلهای این دوره :

ابزارهای گفتاری

خواندن متون مختلف

تمرین صداشناسی آوا شناسی

زبان بدن در گفتگو و اجرا و سخنرانی

تمرین حس

تمرین گویندگی

بداهه پردازی درسخنرانی

مدت دوره : 12ساعت

3,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

 • مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي
 • مكاتب مختلف مديريت و سرپرستي
 • هدايت و رهبري نيروي انساني
 • ارزيابي عملكرد نيروي انساني
 • برنامه‌ريزي عملياتي
 • سازماندهي يك واحد مؤثر
 • اطلاعات مديريتي و حل مشكلات
 • ارتباطات اثربخش كاركنان
 • كنترل هزينه‌ها و بودجه‌ها
 • آموزش و پيشرفت كاركنان
 • فعال‌سازي نيروي كار
 • مديريت كاركنان مشكل ساز
 • انضباط مؤثر در سازمان
 • بهبود بهره‌وري و كيفيت زندگي كاري
 • خلاقيت و نوآوري – بهداشت و ايمني كاركنان
  مدت دوره : 8ساعت
2,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

1. آشنایی با مواردی که در  استاندارد 9001 ویرایش 2015 بایستی ممیزی شود (مطابق 10بند استاندارد 9001)

2. آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده

3. اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی

4. آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباقها

5. اصول ممیزی

6. نمایش فیلم برای یادگیری بهتر آموزشی

7. مدیریت برنامه ممیزی

8. فعالیت های انجام ممیزی

9. آشنایی با چک لیست ممیزی

10. شناخت عدم انطباق و گزارش دهی

11. نکات کلیدی و فنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

12. گزارش ممیزی و پیگیری ها

13. ابزار های ممیزی

14. صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز

15. برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی

16. جمع بندی و آزمون

مدت دوره : 16ساعت

3,100,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

* معرفی دوره:

• مقدمه ای بر ویرایش جدید ایزو 9001

• معرفی کلیات و اهداف  ISO 9001:2015

• آشنایی با 7 اصل مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 

• دامنه کاربرد استاندارد

• مراجع الزامی 

• تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

• الزام مرتبط با محیط کسب و کار 

• رهبری 

• برنامه ریزی و مدیریت تغییر

• پشتیبانی

• عملیات

• ارزیابی عملکرد

• بهبود و...

مدت دوره : 16ساعت

3,100,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • آموزش مفاهیم استاندارد ISO 50001:2011
 • تشریح الزامات استاندارد  ISO 50001:2011  
 • شناسایی مصرف انرژی
 • آشنایی با الزامات قانونی در ارتباط با مصرف انرژی
 • شناسایی شاخص های انرژی
 • ارایه چندین نمونه پروژه عملی از صنایع مختلف
 • مدت دوره : 16 ساعت
5,500,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

 درک ضرورت حفاظت از محیط زیست

تعاریف و اصطلاحات

برخی قوانین محیط زیست

آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده14000

چرخه PDCA در استاندارد محیط زیست

تاریخچه استاندارد ایزو 14001

مبانی سیستم زیست محیطی

آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی بهمراه نمونه مستندات مربوطه

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی (مطابق ورژن ISO 14001:2004)

اصول هدف گذاری و برنامه ریزی در استاندارد ایزو 14001

تشریح و معرفی تغییرات اعمال شده در ورژن 2015 و تشریح و توضیح 10 بند ISO 14001:2015

معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمان ها

مدت دوره : 16ساعت

 

5,000,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی و مقدمه ای بر IATF 16049:2016

مروری بر سازمان های تاثیر گذار بر استاندارد خودروساز

پیشگفتار IATF

مروری بر الزامات استاندارد و الزامات خودروسازها

مروری بر موارد قابل استثنا در استاندارد IATF 16949

معرفی الزامات خاص مشتری در استاندارد

الزامات مربوط به ایمنی محصولات

الزامات مربوط به رهبری

تشریح الزامات مربوط به طرحریزی

مروری بر تحلیل ریسک ها

گذری بر اقدام پیشگیرانه در بند 6

تشریح الزامات طرح اقتضایی در IATF 16949

تشریح کامل الزامات IATF در بند 7

تشریح الزامات مرتبط با بند 8

تشریح الزامات بند 8-3 مرتبط با طراحی و توسعه

تشریح الزامات ارتباط با مشتری در استاندارد IATF 16949

تشریح الزامات پایش و اندازه گیری و ابزارهای اندازه گیری

 اصولی که در ممیزی داخلی IATF 16949 باید رعایت شود

اصول ممیزی فرایند و محصول در IATF 16949

تشریح الزامات بند 10 (بهبود)

الزامات مربوط به حل مسئله

گذری بر خطاناپذیرسازی در استاندارد IATF 16949

مدت دوره : 16ساعت

4,900,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

مفهوم و ابعاد کیفیت و فواید اجرای SPC

مبانی آمار در SPC

معرفی ابزارهای هفت‌گانه کنترل(برگه ثبت داده‌ها- هیستوگرام- نمودار پارتو- نمودار علت و معلول- نمودار تمرکز نقص‌ها- نمودار پراکندگی و نمودار کنترل)

مروری بر اصول آماری نمودار کنترل ( انواع تغییرات- منحنی نرمال- تئوری حد مرکزی- اصول اولیه آماری نمودارهای کنترل- حالت‌های خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن)

نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های کمی

نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های وصفی

نمودارهای کنترلی حالت‌های خاص

شاخص‌های قابلیت و کارایی فرآیند

مراحل پیاده‌سازی و اجرای SPC

مروری بر کاربرد نرم‌افزار Minitab در SPC

3,100,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • روند کلی ثبت پیشنهاد تدوین از طریق سامانه
 • تشریح تجدید نظر، اصلاحیه و یا الحاقیه استانداردهای ملی
 • تعریف سطوح استاندارد و جنبه های مختلف استاندارد
 • آیین نگارش استانداردهای ملی (ISIRI 5)، ویراستار و شرایط ویژگیهای ویراستار استانداردهای ملی ایران
 • اولویت های تدوین استاندارد
 • روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران
 • مدت دوره: 8ساعت
1,900,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز
 • آشنایی با مشتری     
 • مشتری کیست؟     
 • نیاز واقعی مشتری     
 • مهارت‌های یک فروشنده حرفه ای     
 • یک فروشنده موفق     
 • انواع مشتریان از نظر CRM     
 • انواع مشتریان در تجارت و بازاریابی از نظر CRM     
 • آشنایی با مفهوم مشتری و انواع آن     
 • انواع مشتری در سازمانها:     
 • انواع مشتری در خرید و فروش     
 • انواع مدلهای مشتری مداری     
 • انواع مدلهای مدیریت ارتباط با مشتریان     
 • نحوه برخورد با انواع مشتری      
 • نحوه برخورد با انواع مشتریان      
 • انواع مشتری در مفاهیم بازاریابی      
 • انواع مشتری از زوایای مختلف      
 • مشتری مداری
 • رضایت مشتری
 • اهميت و جايگاه مشتري
 • ارزش مشتري
 • مشتری وفادار      
 • طبقه‌بندی مشتریان      
 • شناخت انواع مشتریان      
 • مدیریت شکایات مشتریان      
 • اهمیت مشتری      
 • برنامه کاربردی مشتری مداری      
 • درک انتظارات مشتریان
 • ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان
 • ایجاد تعهد به ارایه خدمت در تمام سطوح سازمان
 • مهندسی مجدد (مدیریت دگرگون سازی سازمان ها)
 • طرح ارزشیابی کارکنان توسط مشتریان   
 • مدیریت شکایات مشتریان
 • چگونه به شکایات مشتریان رسیدگی کنیم؟      
 • هشت گام برای برخورد با شکایت های مشتریان      
 • اهداف مدیریت شکایت مشتریان      
 • وظایف مدیریت شکایت مشتریان      
 • ایجاد کانال برای دریافت شکایتها      
 • ابزارهای اطلاع رسانی      
 • وظیفه حل مشکلات مشتریان      
 • پاسخگویی به شکایت ها      
 • کسب بازخور در مورد نتیجه رسیدگی به شکایت از مشتری
 • آشنایی با سازمان مشتری مدار      
 • ویژگیهای سازمان های مشتری مدار      
 • مدیر مشتری مدار      
 • ویژگی های مدیران مشتری مدار      
 • کارکنان مشتری مدار      
 • لزوم مشتری مداری      
 • ضرورت های معنوی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های بين المللی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های قانونی برای مشتری مداری      
 • ضرورت های انتفاعی برای مشتری مداری      
 • ویژگیهای سازمانهای مشتری گرا  
 • آشنایی با crm      
 • اجزای تشکیل دهنده CRM      
 • اهمیت  و جایگاه مشتری      
 • انواع مشتری      
 • تقسیم بندی مشتریان بر اساس پایه های تصمیم گیری     
 • مشتریان وفادار      
 • تعریف وفاداری در مشتری      
 • استراتژیهای ایجاد وفاداری در مشتریان      
 • گام‌های اجرای موفق برنامه‌های ایجاد وفاداری      
 • قوانین ایجاد وفاداری در مشتریان      
 • ارزیابی برنامه‌های ایجاد وفاداری      
 • مشتریان ناراضی و شاکی      
 • سطوح سه گانه ارتباط با مشتری شاکی      
 • مدیریت اعتراض مشتریان      
 • تفاوت در رفتار با انواع مشتریان شاکی      
 • مدل های شکل گیری رضایت مشتری در دیگر کشورها       
 • ارزش حیات مشتری       
 • مفهوم ارزش مشتري       
 • چرخه حیات مشتري       
 • ارزش دوره حیات مشتري       
 • محاسبه ارزش دوره عمر مشتری CLV       
 • انواع کانال های ارتباطی       
 • ارزیابی آمادگی سازمان ها برای اجرای CRM       
 • گام‌های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری       
 • انتخاب سیستم مناسب مدیریت ارتباط با مشتری       
 • ده نکته کلیدی در اجرای موفق CRM       
 • علل شکست پروژه های CRM
 • آشنایی با رضایت مندی مشتری       
 • اهمیت رضایت مشتری و اندازه گیری آن       
 • آشنایی با مشتری       
 • معنای رضایت       
 • نحوه ی اندازه گیری رضایت مشتری       
 • تعیین کننده اصلی: اهمیت و رضایت    
 • روش های اندازه گیری رضایت مشتری       
 • شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا       
 • شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس       
 • مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی       
 • مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ       
 • اهداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری   
 • مدیریت رضايتمندي مشتري       
 • اندازه‌ گيري رضايتمندي مشتري       
 • مدل رضايتمندي مشتري سوئدي B: Swidish Customer( Satisfaction Barometer)       
 • مدل شاخص رضايتمندي مشتري در آمريكا ACSI: American) Customer Satisfaction Index)       
 • مدل رضايتمندي مشتري در اروپا ECSI: Europian Customer) Satisfaction Index)
 • مدل شاخص رضايتمندي نروژي NCSB: Norwegian Customer) Satisfaction Barometer)
 • اندازه‌گيري شاخص رضايتمندي مشتري در سرويسهاي پستي       
 • اندازه‌گيري شاخص رضايتمندي مشتري در شركت تحقيقاتي ناسا - گلن       
 • ضرورت و اهمیت توجه به رضایت‌مندی مراجعان در سازمانهای امروزی       
 • مفهوم مشتری گرایی و تفاوت آن با شهروند گرایی       
 • تعریف و مفهوم رضایت‌مندی مراجعان (مشتری)       
 • سنجش رضایت‌مندی مراجعان       
 • انواع اندازه گیری رضایت‌مندی مراجعان       
 • شاخص های رضایت‌مندی مراجعان در بخش عمومی       
 • راههای جلب رضایت‌مندی مراجعان    
 • استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری       
 • استاندارهای CRM       
 • ISO  مدیریت رفتار با مشتری       
 • ISO  مدیریت شکایات مشتری       
 • فوائد استقرار ایزو             
 • استاندارد ISO چارچوب رسیدگی به شکایت مشتری       
 • طراحي و استقرار نظام مديريت شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO      
 • فواید بکارگیری استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO     
 • دامنه کاربرد استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO     
 • ISO  مدیریت منازعات مشتری       
 • ISO  مدیریت رضایت مشتری       
 • معرفی برترین نرم افزارهای CRM
 • مدت دوره: 24ساعت
5,500,000 ﷼
ثبت نام